top of page

ENGLISH

AAH! is a global non-profit organization led by US students established in 2017

 

Our excellent student tutors offer:

  • One-to-one English classes form Kindergarten to high school

  • English speaking practice

  • English conversation lessons and practices

  • Writing and reading comprehensions skills through a revision of essay writing and reading structure.

KOREAN

AAH! ​는 미국 원어민 학생들이 만든 글로벌 비영리 단체로 2017년에 설립 되었습니다.

한국 원어민 학생인, 엘리강 이 2017년에 시리아 난민학생에게 영어를 가르치다가 미국학생 두명과 함께 설립한 단체 입니다.  

 

​미국의 우수한 학생 선생님들이 아래 수업을 진행 합니다:

  • 유치원 부터 고등학생 까지 일대일 영어 수업

  • 영어 말하기 연습

  • 영어 회화 수업 및 연습

  • 에세이 쓰기, 영어 문장 구조 분석과 수정을 통한 글쓰기및 읽기 이해능력

JAPAN

AAH!は、米国ネイティブの学生が作った国際非営利団体で、2017年に設立されました

 

韓国ネイティブの学生であるエリ-カンが2017年に、シリア難民の学生に英語を教えていた2人の米国の学生たちと設立した団体です

 

 私たちの優秀な学生教師が下記授業を行います

 ・幼稚園から高校生までの一対一の英語の授業

 ・英語を話す練習

 ・英会話の授業と練習

 ・エッセイ執筆、英語の文章構造解析と 修正を通じた書き込み及び読み取り理解力

ROMANIAN 

AAH! este o organizație globală non-profit condusă de studenți din SUA fondată în 2017.

Studentii noștri excelenți oferă:

- sesiuni unu la unu de engleză pentru copii de grădiniță pina la liceu

- lecții și practică de conversație în limba engleză

-abilități de înțelegere scrisul și structura de citire în limba engleză prin redactări de eseuri

 

AAH! a reușit să accepte cererile personalizate ale părinților pentru a răspunde nevoile copiilor, atât din punct de vedere al subiectului preferat, cât și al tutorului. Tutorii utilizează resurse numeroasele online disponibile pentru a ajuta elevii să înteleagă concepte. Această configurare eficientă în mod unic a sesiunilor de îndrumare oferă o oportunitate excelentă de a lucra liber cu profesorii pentru a înțelege subiectele dificile.

bottom of page